Parochie Heilige Familie
Schoten

Parochie nieuws
Parochie nieuws Vieringen School- Parochiefeesten Contact persoon Pastorale werking Info parochie Jaarkalender Foto album Distributielijst Contact Afspraak maken Gastenboek Links Archief Home
Familie-band


- Gedoopt:
- Op 20 mei: op deze zonnige zondagmorgen kwam het grote gezin Bart Maes - Sophie De Boitselier te voet naar de kerk en zij bracht Ella (1 j) en Stan (4 j) mee om hen door het H. Doopsel en zalving in onze katholieke gemeenschap te laten opnemen. Met twee oudere broers en een oudere zus, meters en peter, neefjes en nichtjes, nonkels en tantes, grootouders en overgrootmoeder werd het een fijn en vreugdevol familiegebeuren.
'Wij danken U, God, voor al die kleine kinderen. Zij brengen telkens zoveel zon en vreugde binnen een gezin. Door hen laat Gij steeds weer voelen dat Gij veel van ons houdt'
(doopboekje)
Van harte proficiat!

- Femma:
- Bloemschikken: 6/6-26/9...;
- Kookavond op 24/5. Contacteer mw. Ingrid Didelez voor meer info en/of inschrijving: 03/658.16.32.
- Gezond bewegen op 28/5,4-11-25/6 ...
Info en inschrijven bij mw. Frieda Van Den Plas, 03/289.90.26.


- Okra:
- Achtergebleven na het ontmoetingsfeest op 12/5: een kort zwart jasje van het merk Gerry Weber met in de ene zak een zakdoek en in de andere 80 eurocent. De eigenaar mag bellen naar Maria Vandebroek 0494/04.58.45.
- Wekelijks: rummikub, kaarten, zwemmen en petanque.
Alle info en inschrijvingen bij de wijkverantwoordelijke of bij mw. Maria Vandebroek: 0494/04.58.45.

- Samana
- Volgende babbelnamiddag: 21/6, 19/7, 16/8

- Verslag VoCa 2017-2018

MEIMAAND = MARIAMAAND
Zoals altijd is er de mogelijkheid om overdag te bidden aan de grot.
Wij vieren Maria iedere woensdagavond om 19 uur met zang en gebed.
Bij slecht weer gaat dit door in de kerk of pastorij.
Hartelijk welkom!Verslag VoCa 2017-2018


Het is alweer voorbij!
Ons avontuur startte een jaar geleden toen we naar de infoavond kwamen om onze kinderen aan te melden voor hun Vormsel op 05/05/2018. Wie had toen gedacht dat wij de Vormselcatechese voor ons rekening zouden nemen. Zoals gebruikelijk in onze parochie wordt de Vormselcatechese verzorgd door enkele ouders en met de ondersteuning van Pascal Humblet, onze parochiemedewerker. Gelukkig werden er tot hiertoe steeds enkele enthousiaste mama's en/of papa's gevonden die zich samen met de kinderen willen engageren om samen op weg te gaan naar het Vormsel.
Ook dit jaar was dit niet anders.

Tijdens de zomermaanden kwamen we reeds een keertje bij elkaar om wat zaken te bespreken aangezien we het Vormsel samen met de parochie van O.L.V. Koningin zouden moeten doen. Maar omdat we voor onze parochie reeds meer dan 20 vormelingen hadden en er op Koningshof ook veel ingeschreven kinderen waren, trokken we onze stoute schoenen aan om bij het bisdom te vragen om het Vormsel toch in onze vertrouwde kerk te laten doorgaan. Na heel wat onderhandelingen, is dit dan ook gelukt.

Op 23 september kwamen we de eerste keer samen met de kandidaat-vormelingen. Elke maand planden we een voor- of namiddag in om met de kinderen rond een thema te werken in het kader van het Vormsel.
Zo kwamen aan bod: keuzes maken, naamopgave, de werken van barmhartigheid, bezoek aan onze kerk, advent en Kerstmis, kruisoplegging, symbolen van het Vormsel.

Tijdens onze bijeenkomsten werkten we telkens in groepjes rond een bijbels verhaal, met een gesprek over het thema en een creatieve opdracht. Uiteraard was er ruimte voor muziek! Soms kregen de kandidaat-vormelingen een taak zoals de werken van barmhartigheid in de praktijk uitvoeren of een taak over de symbolen van het Vormsel. Gaandeweg ontstond zo het thema voor onze Vormselviering: "een brandend vuurtje" om de liefde van God door te geven aan onze medemensen.

Het hoogtepunt van de catechese was ongetwijfeld ons weekend. Hoewel het weer wat roet in het eten gooide, werd dit toch een meer dan geslaagd weekend. Oorspronkelijk wilden we een stukje bedevaart doen naar Scherpenheuvel maar gezien de hevige sneeuwval de avond voordien beslisten we om onze plannen te wijzigen.
We maakten een wandeling in het Park Vordenstein en genoten er van de natuurpracht. We begonnen onze tocht in de sneeuw maar gaandeweg begon het te dooien. Op deze manier konden we genieten van de mooie natuur wat ook heel waardevol was. Tijdens de wandeling was er tijd om gesprekken te voeren, het ene al wat diepgaander dan het andere.
De vriendschappen werden hechter en er ontstonden ook vele nieuwe.
's Middags mochten we genieten van de gastvrijheid van de Orangerie De Vlinder. Zij stelden hun vergaderruimte ter beschikking zodat we even rustig en warm konden zitten om onze boterhammetjes opeten.
Na deze rustpauze zetten we onze tocht verder naar de Sint-Cordulakerk waar pastoor Flor ons trakteerde op een enthousiaste rondleiding in zijn kerk.
Vandaar staken we de straat over naar het RVT Verbert-Verrijdt waar we de kruistocht hebben voltooid, dit met de gebruikelijke uitleg en gebedjes. Na een kort bezoek aan de begraafplaats werden de kandidaat-vormelingen naar de pastorij teruggebracht.

Er was tijd om een 4-uurtje te nuttigen en hun bedjes klaar te maken voor het avondeten. Na zoveel buitenlucht en activiteiten ging de spaghetti er vlot in. Als kers op de taart verzorgde het "spelteam", die de catechisten het hele jaar heel tof ondersteunden, een heuse casino-avond.
Aansluitend was er op zondagmorgen de kruisoplegging.

Nadien volgde er nog 1 bijeenkomst en daarvoor werd gekozen voor een biechtviering. Dit was voor de kinderen een zeer leerrijke maar moeilijke opdracht. Father Abraham kwam hiervoor speciaal naar onze parochie om op een zeer duidelijke manier uit te leggen wat een biechtviering exact inhoudt en wat hiervan de bedoeling is. De kandidaat-vormelingen luisterden aandachtig en kregen nadien één voor één de kans om bij Father Abraham te biechten.

En dan was er de grote dag: het Vormsel op 5/5/2018. De viering vond plaats op het vroege uur van 9u maar toch mochten we in een volle kerk genieten van een mooie en warme viering. Deken Ronald Sledsens ging deze voor samen met pater Sus en Pascal Humblet. E.H. Sledsens bracht een inspirerende homilie over de taak die de ouders hebben in het leven van hun kinderen alsook over de taak die de vormelingen meekrijgen door het aanvaarden van het Vormsel.
Via deze weg willen we ook de leden van het koor Cantate danken die voor de muzikale ondersteuning van de vormelingen zorgden tijdens de viering.

Na de viering konden we in de tuin genieten van een zonovergoten receptie. Bedankt aan Marianne om dit samen met enkele gidsen van de 14 O.L.V. ten Bos in goede banen te leiden.

Catechisten: Kristel Lepinoy, Barbara Rieg, Magda Horemans, Sofie Hendrickx, Vera Braeckmans en Pascal Humblet.ARTISANALE MARKT op 2 en 3 juni 2018 van 13u30 tot 18u
Artisanale-markt-2018 KUNSTATELIERS BENEDICTINESSEN

Priorij Regina Pacis
Sint-Amelbergalei 35,
B-2900 Schoten
www.benedictinessen-schoten.be
www.benedictinessen-schoten.be
benedictinessen.schoten@skynet.be


ARTISANALE MARKT op 2 en 3 juni 2018 van 13u30 tot 18u
Wandtapijten, weefsels, beelden in brons en steen, gelegenheidskalligrafie iconen geschilderd volgens de traditie, kunstkaarten, en kaarsen, waardevolle siervoorwerpen in keramiek, bezoek aan kerk en Byzantijnse kapel.
Gezellig cafetaria in de schoolrefter.
Gelegenheid deel te nemen aan de vespers (18u)


Top