Familie-band


Overleden:
kruis
Rose-Marie Switsers ,net 71 jaar geworden, overleed op 5 september en haar afscheidsviering vond plaats op zaterdag 12/9. Zij was de weduwe van John van Oers. Aan haar zoon, schoondochter en haar grote familie bieden we onze oprecht deelneming aan.

Een vrouw alleen die op haar smalle schouders
't gewicht van zorg, maar ook van vreugde torst.
Die alleen de taak van beide ouders
vervult met wijsheid, die geen tijd vermorst.
Een vrouw die kinderlijk geniet van vreugde
en die verdriet verwerkt in 't diepste zelf.
Die al het goeds dat haar van vroeger heugde,
bewaart en koestert in het diep gewelf
van haar herinnering. Vrouw met veel gaven,
met trots en zelfverzekerdheid
gelijkend op een schip dat naar de haven
op weg is maar verrast wordt door de tijd.

(naar Nel Benshop 'Licht onder de horizon'
bezinningstekst viering)

Samana:
Samana- Info bij mw. Marleen Sysmans 03/288.53.14.


Femma
Femma

- Info bij mw. Ingrid Didelez 03/658.16.32.Okra:
okra-logo
- Info bij mw. Maria Vandebroek, 03/434.40.45.
Lourdesgrot
RozenkransRozenkrans wordt enkel bij mooi weer aan de grot gebeden.

Hartelijk welkom!Bernadette verschijnt terug voor O.L.Vrouw
Wonderen zijn de wereld nog niet uit, gelukkig maar. Het verhaal start 4 maanden terug in volle Corona lockdown. De pastorale raad komt samen in 'n grote zaal op Deuzeld H.Hart, wel rekening houdende met 'alle Coronaregels'. Of er nog diverse zijn, de rondvraag? Altijd het laatste punt op de dagorde van deze bijeenkomst. Marianne doet een oproep namens de parochie Heilige Familie, het kerkske van over de vaart. " Bernadetje aan de grot van Lourdes naast de kerk is dringend, zéér dringend aan een restauratiebeurt toe," "Of iemand kan helpen, enz ?" Via, via zal 2 dagen later het beeld worden weggehaald om het over te brengen naar het atelier van Hilde Schoonjans in de Vordensteinstraat.

We laten Hilde aan het woord
Wat doet een mens zoal tijdens deze coronapandemie. Geen braderij, geen Hello Schoten, geen Cinema Cabrio, geen Schoten zingt . . . niets mocht/kon nog doorgaan. Bernadette Soubirous had een opknapbeurt nodig. Van het ene kwam het andere en zo werd Bernadette volledig restyled. Er kropen aardig wat uurtjes in. Mijn mini-WAK (week van de amateurkunsten) projectje. Bernadette "verschijnt" nu terug aan Ons Lieve Vrouwke in de Lourdesgrot aan de Villerslei. Je kan er eens een kaarsje gaan branden!
Hilde

Inde bubbel van Meria & Bernadette
'BERNADETTE IN HET GELAAT KIJKEN IS MARIA IN DE SPIEGEL ZIEN.'

We mochten het meemaken, de restauratiewerken, geduldig stapje voor stapje, uren, dagen van geduldig werken. Bernadette in het gelaat kijken nodigt je uit om naar Maria te kijken. 'VERWONDERING' lees je in het gelaat van dit meisje voor de schoonheid en het WONDER van een ontmoeting met de moeder van Jezus. Als toeschouwer word je uitgenodigd om in de bubbel te stappen van zij die nog 'in VERWONDERING kunnen staan'. Dit mag in deze tijden wat meer gebeuren: verwondering hebben voor wat ons gegeven is.
Dankjewel Hilde om deze prachtige restauratie!
Kom mee vieren zondag 27 september 10u.
De thuiskomst van de H.Bernadette wil de gemeenschap van de Heilige Familie vieren in en na de eucharistieviering van zondag 27 september. U komt toch ook? OKTOBER, Mariamaand. Redenen genoeg om eens een bezoek te brengen aan de Lourdesgrot, een kaarsje te ontsteken, een gebedje te prevelen of gewoon, in alle drukte van ons bestaan, een moment van rust, vrede, verwondering te vinden. De grot is dagelijks geopend. WELKOM, van harte!

Bernadette-2020-1 Bernadette-2020-2


'Er zijn maar twee manieren om je leven te leiden:
de ene manier is leven alsof niets een wonder is,
de andere is leven alsof alles een wonder is.'

(Albert Einstein)

Top ^