Familie-band

Overleden:
Kruis


Op dinsdag 18 juni werd van Leo Brabants, 84 jaar, in alle intimiteit afscheid genomen. Hij overleed onverwachts thuis in Merksem op 12 juni. Aan zijn echtgenoot Jo Ferson en de ganse familie wensen we veel sterkte bij dit plotse verlies. Moge zij steun vinden in hun geloof.
'Jij blijft bij ons.
Alles verwaait met de wind van de tijd.
Maar wat de liefde heeft gezaaid
krijgt zijn plaats in de schuur
van de eeuwigheid.'
(Kris Gelaude)
Samana:
Samana
- Babbelnamiddag 18/7 en 22/8.Femma:
Femma- Bloemschikken: 25/9.
- Koken op drukke weekdagen: 2/10
Contacteer mw. Ingrid Didelez voor meer info en/of inschrijving: 03/658.16.32.
- Gezond bewegen: 24/6 2/9.
Info en inschrijven bij mw. Frieda Van Den Plas, 03/289.90.26.
Okra:
okra-logo

- Wekelijks: rummikub, kaarten, zwemmen en petanque.Hello Schoten:
Hello Schoten
Dringende oproep nieuwe gastgezinnen


'Hoe kunnen we de rijkdom van het leven zien,
als we er buiten adem doorheen rennen!'
(Toon Hermans)

Rozenkrans
Rozenkrans


Iedere woensdag om 19 uur bidden we de Rozenkrans aan de grot of in de pastorij.
Hierna volgt een bezinning over het evangelie van de daarop volgende zondag.

Hartelijk welkom!


Top