Familie-band
*************************************************************************

Adviezen bisdom naar aanleiding van Corona-pandemie | Dekenaal team Noorderkempen

Beste vrienden,

Katholieke Kerk verlengt schorsing liturgische vieringen tot 19 april

De katholieke Kerk schorst alle publieke kerkelijke vieringen tot en met 19 april. Dat meldt de Belgische bisschoppenconferentie. Tot nu toe was alles tot 3 april geschorst. Ook in de Goede Week van 5 tot 12 april gaan er dus geen publieke Paas- of andere liturgische diensten door. Vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland zijn, worden geschorst. Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet doorgaan. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Tenzij de gemeente anders beslist, blijven de kerkgebouwen open voor individueel gebed. De vastencampgagne van Broederlijk Delen loopt door, maar betalen met contant geld kan niet.

Alle vieringen van Eerste Communie en H. Vormsel worden tot en met Pinksteren geannuleerd.
Afhankelijk van de evolutie in deze uitzonderlijke situatie zal beslist worden of deze al dan
niet voor of na de zomervakantie kunnen plaats vinden.


**************************************************************************

WITTE DONDERDAG (Zet een lege stoel aan de tafel)
Lucas 24; 28-32
'Jezus en zijn leerlingen kwamen bij het dorp aan waar ze heen gingen. Maar Jezus deed alsof Hij verder moest gaan. Zij drongen bij Hem aan: Blijf bij ons want het wordt al avond en de dag loopt ten einde. Toen ging Hij binnen om bij hen te blijven. Terwijl Hij met hen aanlag, nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hen toe. Nu gingen hun ogen open en zij herkenden Hem maar Hij verdween uit hun gezicht.' Wij zijn dankbaar Jezus dat Jij, Zoon van God, de tafel ook met ons wilt delen, het brood wilt delen ook al bent U uit onze ogen verdwenen. Wees vandaag ook aanwezig bij alle mensen die in U geloven en vandaag niet aan dezelfde tafel kunnen eten en drinken.

GOEDE VRIJDAG (Versier een kruisbeeeld in de eetkamer)
Joh. 16; 7-13
'Ik zeg U de waarheid. Het is goed voor U dat ik heenga want als ik niet heenga, zal de Helper niet tot U komen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen.' Jezus, wij danken U voor de H. Geest die Gij ons gezonden hebt. Leer ons meer en meer naar Hem te luisteren.

PAASZATERDAG (Steek een noveenkaars aan en laat die branden)
Joh. 14; 1-3
'Laat uw hart niet verontrust worden. Gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor velen en ik ga heen om een plaats voor u voor te bereiden.' Jezus, wij danken U omdat Gij voor ons een plaats hebt bereid in het huis van uw Vader. Moge de H. Geest ons de weg daarheen tonen.

Guido en Claire

guido-en-claire

Gedenken we tijdens deze Goede Week en Pasen -hét Verrijzenisfeest- twee opmerkelijke personen die afgelopen jaar overleden zijn:
Claire Sysmans op Pasen (21 april '19) en Guido Ravijts (3 april'20).
Zij waren ondere andere zeer verbonden met het koor Cantate.
(het oksaal van H. Familie)

Kerstconcert Cantate in regina Pacis

kerstconcert-Cantate-in-Regina pacis

Kerstconcert met Schotense koren waaronder 'Cantate' in de kapel van Regina pacis.

Goede week

Goedeweek

Brief Goede week


Brief Goede week 2


Bisdom Antwerpen:

bisdom-antwerpenBrief van bisschop Johan Bonny voor Pasen
- Samana: babbelnamiddag 23/4.onder voorbehoud

- Femma:
. Bloemschikken: 29/4 ( onder voorbehoud )- 27/5 - 24/6.
Contacteer mw. Ingrid Didelez voor meer info en/of inschrijving: 03/658.16.32.

- Okra:
. Wekelijks: rummikub, kaarten, zwemmen en petanque: voorlopig opgeschort.
Alle info bij mw. Maria Vandebroek, 03/434.40.45.

'Hoop is een lichtje in je hart,
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht.'