Familie-band


Heropstart vieringen H.Familie - Info katholieke Kerk afspraken in verband met vieringen

kerk

Heropstart Echaristievieringen in Heilige Familie

Draaiboek van de katholieke Kerk voor de publieke liturgische vieringen


Cantate: door de wettelijke corona-beperkingen heeft ons zangkoor al maanden niet meer kunnen oefenen, noch kunnen optreden. Hierdoor konden de geplande H. Misopluisteringen in 2020 en tot nu toe niet doorgaan. Wanneer de vooruitzichten het toelaten, zullen we nodige schikkingen treffen om te repeteren en om de aangewezen vieringen op te luisteren. Wie info, vragen en/of voorstellen heeft, wie wenst mee te zingen, kan steeds terecht bij onze voorzitter
Julia Vermeersch.


Licht van Bethlehem
licht van bethlehem

Kort voor Kerstmis is het vlammetje van het 'Vredeslicht' (zie reeds Kerk en Leven van 3 februari 2021) vertrokken uit de geboortegrot in Bethlehem om verspreid te worden over heel Europa. Vorige week is het aangekomen in onze federatie en uiteindelijk ook in ons kerkske. Het zal er tot Pinksteren blijven branden.

Zondag ll., na de viering van 11.00 u, werd het vuur verder doorgegeven aan leerlingen van het Vita et Pax-college die het te voet naar de zusters van de priorij Regina Pacis brachten.

Na de krokusvakantie zal het licht vanuit het klooster verder verspreid worden over alle klassen van de school.In klassikale verzoeningsvieringen zullen vierhonderdvijftig leerlingen zo een boodschap van vrede en verbondenheid meekrijgen.

Miriam van Beek

Foto's

cantate
cantatekopie- Info bij mw. Julia Vermeersch 03/354.04.22.

Samana:
Samana- Info bij mw. Marleen Sysmans 03/288.53.14.


Femma
Femma

- Info bij mw. Ingrid Didelez 03/658.16.32.
Okra:
okra-logo
- Info bij mw. Maria Vandebroek, 03/434.40.45.
Lourdesgrot
Rozenkrans

- De Rozenkrans is geannuleerd tot ....
Week van de vrijwilliger 27/2 - 5/3
Jouw vriendelijk gebaar, je 'duim omhoog',
je glimlach en onbaatzuchtige inzet...
Je bent écht bijzonder.
DANK!


Info Oxfam Schoten

oxfam-wereldwinkel

Top ^