Familie-band

Samana:
Samana
- Babbelnamiddag 22/8.Femma:
Femma


- Bloemschikken: 25/9.
- Koken op drukke weekdagen: 2/10
Contacteer mw. Ingrid Didelez voor meer info en/of inschrijving: 03/658.16.32.
- Gezond bewegen: 2-9-16-23/9.
Info en inschrijven bij mw. Frieda Van Den Plas, 03/289.90.26.
Okra:
okra-logo

- Wekelijks: rummikub, kaarten, zwemmen en petanque.
- Moederfeest op 23/8 in Schijnparklaan vanaf 13 u.
Inschrijven bij je wijkverantwoordelijke voor 18/8.
- Aan alle leden: het vroegere trefpuntbestuur wordt vervangen door een team waarin verschillende leden bepaalde taken uitvoeren.
We hebben echter hulp nodig om ons trefpunt draaiende te houden.
Wie neemt een bepaalde taak op? Wie heeft suggesties voor nieuwe activiteiten? Inlichtingen bij je wijkverantwoordelijke of bij Maria.
Alle info bij mw. Maria Vandebroek - 03/434.40.45.
Rozenkrans
Rozenkrans


Iedere woensdagavond om 19 uur aan de grot of in de pastorij.
Daarna volgt een bezinning over het evangelie van de daaropvolgende zondag.
Hartelijk welkom!


-----------------------------------------------
'Maria,
Over de gehele wereld roepen mensen u aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
voor alles bent U de Moeder.
Moeder Maria,
geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis van Golgotha,

(Gebedenboekje, Toon Hermans)
-----------------------------------------------

Top