Pastorale werking

H.Familie kerk
Vormsel catechese
E-mail

Dooppastoraal
Berichtje via pastorie 03/685 02 46
        of deze website rubriek " Afspraak maken "

Lektoren
Dhr. Frans Beckers

Jaarkalender
Mevr. Marianne Vlaminckx Tel:03/685 02 46

Kerkraad
Dhr. Peter Meeusen 03/658 01 93

Parochieraad
Dhr. Eric Minsaer Schijnparklaan 39
        Tel:03/658 81 05

Beheerraad " Ons huis "
Dhr. Peter Meeusen 03/658 01 93

Parochie-assistent"
Dhr.Pascal Humblet Tel:0476/27.50.10