Vieringen

Tot nader orde zijn alle Eucharistevieringen en gebedsdiensten opgeschort tot en met 13 december

Vieringen in Regina pacis:

De zusters Benedictinessen volgen de richtlijnen van de kerk en de overheid


Top