Vormsel


Verslagen - brieven - foto's

Alles over de werking en activiteiten van onze vormelingen


H. VORMSEL in H. Familie


op 16 mei 2020 om 9 uur
Inschrijven kan via
hfschoten.vormsel@gmail.com
of
tijdens de permanentie:
zaterdag tussen 11 - 12 uur in pastorij.

Pastorij: 03/685.02.46.
Villerslei 113, Schoten.
Pascal Humblet,
parochie-ass.: 0476/25.50.10