Vormsel


Verslagen - brieven - foto's

Alles over de werking en activiteiten van onze vormelingen


H. VORMSEL in H. Familie

Op zaterdag 11 september 2021 om 13 uur
Inschrijven kan via
hfschoten.vormsel@gmail.com
of
tijdens de permanentie:
zaterdag tussen 11 - 12 uur in pastorij.

Pastorij: 03/685.02.46. Villerslei 113, Schoten.
Pascal Humblet,
parochie-ass.: 0476/25.50.10Vormselcatechese naamopgave 10 januari 2021

vormsel
Vormselcatechese - naamopgave
De eerste bijeenkomst van het jaar zag alle kandidaat vormelingen deelnemen aan de Naamopgave op zondag 10 januari om 10u in onze kerk. Met hun namen maakten de kinderen een kleurrijke slinger als teken van feestvreugde en verbondenheid met elkaar en met de Heer. Een mooi en sereen moment. Proficiat aan jullie jongeren voor deze eerste stap naar het Vormsel doe zo voort!

Vervolgens was er een catechesemoment in de pastorie onder het thema "Ontvang de Heilige Geest, de gave Gods", aansluitend op het feest van de doop van de Heer.
Bedankt aan allen die zich engageren om dit mogelijk te maken.
Bedankt en vriendelijke groeten

Pascal Humblet, pastoraal werker PE H. Veronica
0476 27 50 10

Vormselcatechese - foto's